Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Tarnowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

Rys historyczny Parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie

Parafia św. Stanisława Kostki powstała ze starodawnej, sięgającej swymi początkami II połowy XIII wieku Parafii w Zbylitowskiej Górze i choć w rym roku przeżywa dopiero Srebrny Jubileusz powstania, to początki działalności duszpasterskiej na jej terenie sięgają początków XX wieku, kiedy to zbudowano klasztor (rozpoczęto budowę w 1901) i utworzono tu placówkę Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa S.C. w Zbylitowskiej Górze. Już w 1903 r. przy klasztorze powstało Liceum Humanistyczne, a klasztorna kaplica boczna została otwarta dla wiernych.
Obecny nasz kościół parafialny został wybudowany w latach 1908-1910 dla potrzeb tegoż Zgromadzenia. Konsekrowany był 18.05.1912 r. W czasie I wojny światowej klasztor i kościół zostały zniszczone, odbudowano je w latach powojennych.
Praca wychowawcza Sióstr trwała bez przeszkód do wybuchu II wojny światowej, a dom Sióstr służył również wiernym diecezji jako dom rekolekcyjny.
Warto wspomnieć, że w 1927 r. przez dwa miesiące przebywał tu późniejszy kardynał Stefan Wyszyński. Trzeba również przypomnieć, że w 1934 r. bp Franciszek Lisowski zorganizował tu Diecezjalny Kongres Eucharystyczny, w którym brał udział Metropolita Krakowski książę kardynał Adam Sapieha, a najstarsi mieszkańcy wspominają „pełną majestatu i potężną” Procesją Eucharystyczną z Klasztoru do Tarnowskiej Katedry.
Od 1939 r. dom Sióstr był zamieniony na szpital, najpierw polski, później niemiecki, a kościół został zamknięty; czynna była tylko kaplica Sióstr. Po wojnie uruchomiono zakłady wychowawcze prowadzone przez Siostry, ale już w 1948 r. zlikwidowano je i utworzono najpierw Państwową Szkołę Rolniczą, a potem w Technikum Mechanizacji Rolnictwa (1959), przekształcone od kilku lat w Zespół Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych w Tarnowie.
Po zlikwidowaniu Szkoły prowadzonej przez Siostry, kościół został udostępniony wiernym na nabożeństwa w niedziele i święta, i w ten sposób stał się ośrodkiem duszpasterskim.
W 1954 r. bp Jan Stępa zlecił wikariuszowi ze Zbylitowskiej Góry ks. Józefowi Leśniakowi troskę duszpasterską nad wiernymi korzystającymi z kościoła klasztornego. W 1960 r. bp Karol Pękała skierował do klasztoru ks. Augustyna Zaborowskiego, a funkcję kapelana Sióstr i gospodarza pełnił ks. Seweryn Wiśniewski. Od 1963 r. w klasztorze zamieszkał ks. Stanisław Kędroń, który jako wikariusz ze Zbylitowskiej Góry i kapelan Sióstr prowadził pracę duszpasterską, aby w 1972 r. zostać rektorem, a następnie po utworzeniu przez bpa Jerzego Ablewicza 6.12.1980 r. parafii, jej pierwszym proboszczem, a kościół klasztorny zastał za zgodą Sióstr i decyzją Kurii Diecezjalnej w Tarnowie kościołem parafialnym.
Rok później została utworzona z Parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie – Parafia Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich. W latach 1972 – 1975 przeprowadzono remont dachu kościoła i zmieniono wystrój wewnętrzny naszego kościoła; powstała Mozaika w prezbiterium i Stacje Drogi Krzyżowej wg projektu Hiszpańskiej-Nejman.
Drugim proboszczem po śmierci ks. Stanisława Kędronia (1.05.1980 r.), został ks. mgr lic. Antoni Mikrut, obecnie Dyrektor Diecezjalnej Caritas, który był proboszczem prze 9 lat. Pośród licznych akcji duszpasterskich prowadzonych pod jego kierunkiem, wykonano m.in. nową elewację kościoła (1987 r.).
Od 1.09.1993 r. bp Józef Życiński powierzył naszą Parafię św. Stanisława Kostki w Tarnowie ks. mgr Stanisławowi Midura obecnemu proboszczowi. Pierwszą inwestycją była budowa dzwonnicy i fundacja dzwonów, które zabrzmiały już w październiku 1994 r. na zakończenie Misji św. Kolejna bardzo ważna sprawa parafialna to przejęcie od Zgromadzenia Sióstr S.C. kościoła na własność parafii i związana z tym spłata rat za kościół. Następnie wykonanie ogrzewania kościoła i zaplecza, budowa nowego wejścia do kościoła z urządzeniem placu przykościelnego (1999), Figura św. Stanisława Kostki, malowanie dachu kościoła, remont wewnątrz kościoła i jego malowanie, oraz jego doświetlenie (2000 r.), kolejno remont kaplicy Miłosierdzia Bożego ze schodami, wymiana kanalizacji przy kościele (czerwiec 2004). Dnia 20.03.2004 r. został poświęcony plac i dwa dni później rozpoczęliśmy budowę Domu Parafialnego -plebani, która jest niezbędna do normalnego funkcjonowania życia parafialnego. Budowa została ukończona w połowie 2006 roku, a już we wrześniu mogli się do Domu Parafialnego wprowadzić księża z naszej parafii i przeniesiona została tam Kancelaria Parafialna. Dom Parafialny został poświęcony 31.12.2006 przez ks. bpa Ordynariusza Wiktora Skworca.
Opracował Śp. Ks. Stanisław Midura

AMORIS LAETITIA. POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH DO MAŁŻONKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O MIŁOŚCI W RODZINIE   Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Jak …

CZYTAJ WIĘCEJ

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii  przeprowadzi ks. prof. zw. dr hab. Alojzy Drożdż z Uniwersytetu Śląskiego. Trwajmy w modlitwie o błogosławione ich owoce. W poniedziałek składka na Mszach świętych przeznaczona będzie na potrzeby związane z rekolekcjami. Niżej podajemy program rekolekcji: 11 …

CZYTAJ WIĘCEJ

WYCHOWYWAĆ DO PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA List Pasterski Episkopatu Polski z okazji V Tygodnia Wychowania 13-19 września 2015 r.   Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! Z woli Bożej Opatrzności wchodzimy w …

CZYTAJ WIĘCEJ

ENCYKLIKA LAUDATO SI’ OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM  Laudato si’, mi’ Signore –Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, …

CZYTAJ WIĘCEJ

Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone