OGŁOSZENIA PARAFIANE NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

16 WRZEŚNIA 2018 R.

 

  1. W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz rozpoczyna się Tydzień Wychowania. Po Mszach świętych będzie zbiórka do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. W imieniu Księdza Rektora składamy Państwu serdeczne podziękowanie za ofiarność.
  2. Liturgiczna uroczystość ku czci Patrona naszej parafii św. Stanisława Kostki przypada we wtorek, 18 września. Zapraszamy szczególnie młodzież w ten dzień na Mszę św. o godz. 18.00, gdyż jest to ich patronalne święto. Parafian i Gości zapraszamy na odpust w najbliższą niedzielę, 23 września. Uroczystą sumę w niedzielę o godzinie 11.00 będzie celebrował ks. mgr Mariusz Jachymczak, proboszcz z Lipnicy Murowanej. Po Mszy św. procesja eucharystyczna. Prosimy rodziców o obecność dziewczynek sypiących kwiaty i chłopców z dzwoneczkami, zaś dorosłych o niesienie baldachimu, figur i sztandarów. Apelujemy do kierowców, aby na czas sumy nie parkowali samochodów na trasie procesji, która odbędzie się przed kościołem. Prosimy Kramarzy, by ustawiali swoje kramiki tylko po lewej stronie drogi – od strony parku. Spowiedź święta przed odpustem będzie w piątek od godziny 17.30. Stan łaski uświęcającej jest koniecznym warunkiem do uzyskania odpustu zupełnego, czyli odpuszczenia kar za grzechy wyznane przy konfesjonale. Do porządkowania otoczenia naszego kościoła przed odpustem zapraszamy chętnych, w sobotę 20 września o godzinie 8.00. Prosimy zabrać ze sobą potrzebne narzędzia i sprzęt.
  3. Dziewczęcą Służbę Maryjną zapraszamy na spotkanie formacyjne w środę o godzinie 17.00. Prosimy o przybycie dziewczęta ze szkoły podstawowej, od I klasy, które chcą zapisać się do DSM.
  4. Lektorzy i ministranci są proszeni na spotkanie z księdzem opiekunem w piątek o godzinie 16.30 celem omówienia niedzieli odpustowej.
  5. W liturgii tego tygodnia wspominamy: w poniedziałek – św. Roberta Bellarmina, bpa i dra Kośc. oraz św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bpa. Jest to także Dzień Golgoty Wschodu – Dzień Sybiraka; we wtorek – św. Św. Stanisława Kostkę, zak, patrona Polski i naszej parafii. Jest to także Patronalne Święto Młodzieży Polskiej; w środę – św. Januarego, bpa i męcz.; w czwartek – św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera oraz Pawła Chong Hasang z Towarzyszami; w piątek św. Mateusza, Ap. i Ewang. Wszystkim obchodzącym swoje urodziny i imieniny oraz rocznice składamy serdeczne życzenia – obfitości Bożych łask.
  6. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania w Polsce i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców (od 16 – 22 września). Otoczymy ich naszą modlitwą w czasie Mszy św. wieczornych.
  7. Akcję Katolicką zapraszamy na spotkanie w środę, 19 września o godz. 19.00.
  8. W czwartek przed Mszą św. – od 17.30 – 18.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Od 21.00 – 22.00 adoracja w ciszy.
  9. Biblioteka Parafialna jest czynna w niedziele – między Mszami św. w godzinach od 10.00 do 11.00; w środy przed i po Nowennie – w godzinach 17.30 – 19.30, a także w czwartki przed adoracją w ciszy – od 20.30 – 21.00. Serdecznie dziękujemy Organizatorom i Prowadzącym bibliotekę. Zachęcamy do korzystania z niej.
  10. Zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza informuje, że Dni Formacji dla Ministrantów odbędą się w Ciężkowicach od 21 do 23 września. Przeprasza za zaistniałą zmianę terminu i zaprasza ministrantów na swoje formacyjne rekolekcje i wypoczynek.
  11. Tarnowscy policjanci z niepokojem obserwują wzrost liczby przestępstw, których ofiarami padają ludzie starsi. Oszuści podszywają się pod krewnych lub znajomych, pracowników socjalnych, przedstawicieli ZUS-u, zakładu energetycznego, osoby zajmujące się tzw. handlem domowym, a nawet policjantów. Często osoby starsze za swoją ufność i szczere intencje płacą utratą dorobku całego życia! W związku z powyższym, Policja apeluje o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznanymi osobami i o każdym takim przypadku prosi o powiadomienie swoich znajomych, rodziny oraz miejscowe Komisariaty lub Komendy Policji.

 

Prośmy dobrego Boga o błogosławieństwo na nowy tydzień. Po Mszy św. zapraszamy dzieci na indywidualne błogosławieństwo.

 

Kim jest dla mnie Jezus? Czy moje życie jest wspólną wędrówką z Jezusem? Czy staram się każdego dnia swoim życiem wchodzić w relację z Jezusem? Czy nie przeciwstawiam się zamysłom Bożym? Czy moje myślenie jest Bożym myśleniem? Czy osoba cierpiącego Mesjasza jest dla mnie wyzwaniem do jego pokornego naśladowania w dźwiganiu krzyża? Czy Jezus i Jego Ewangelia są dla mnie motywem dążenia do życia w wolności, prawdzie i wieczności?

Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone