OGŁOSZENIA  PARAFIALNE  NA  XXIX  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ  -

 20  PAŹDZIERNIKA  2019 r.

 1. Przeżywamy niedzielę misyjną, rozpoczynająca Tydzień Misyjny pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani”. Jest to szczególny czas, aby ożywić w sobie świadomość, iż Duch Święty napełnia nas i posyła, włączając nas w misję Kościoła.
 2. W dzisiejszą niedzielę są prowadzone badania niedzielnych praktyk religijnych – liczenie przystępujących do Komunii św. oraz po każdej Mszy św. – wiernych obecnych w kościele.
 3. Dziękujemy za ofiary na cele inwestycyjne naszej parafii składane w kopertach i wpłacane na konto parafialne. W Dzień Papieski do puszek zebraliśmy 1290 zł na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 4. Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie odbywają się o godz. 17.30, a w niedziele o 16.30. Serdecznie zachęcamy do licznego udziału wszystkich parafian, a do przewodniczenia modlitwie różańcowej w tym tygodniu prosimy: dziś – lektorów; w poniedziałek – II Różę Różańcową; we wtorek – uczniów klas VI, w środę – członków Domowego Kościoła, w czwartek – uczniów klas IV; w piątek – Dziewczęcą Służbę Maryjną; w sobotę – członków Caritasu; w niedzielę – uczniów klas I z rodzicami.
 5. Dziewczęcą Służbę Maryjną zapraszamy na spotkanie formacyjne w piątek o godz. 17.00.
 6. W czwartek zapraszamy na ADORACJĘ W CISZY – od 21.00 do 22.00 – z okazją do spowiedzi.
 7. Próba śpiewu psalmów będzie w sobotę o 9.00, a ministranci mają spotkanie o 9.30.
 8. W liturgii tego tygodnia wspominamy: w poniedziałek – bł. Jakuba Strzemię, bpa; we wtorek – św. Jana Pawła II, pap.; w środę – św. Józefa Bilczewskiego, bpa i św. Jana Kapistrana, kapł; w czwartek – św. Antoniego Marię Clareta, bpa. Wszystkim obchodzącym swoje imieniny i urodziny oraz rocznice składamy serdeczne życzenia – obfitości łask.
 9. Biblioteka Parafialna jest czynna w niedziele – między Mszami św. w godzinach od 10.00 do 11.00; w środy przed i po Nowennie – w godzinach 17.30 – 19.30, a także w czwartki przed adoracją w ciszy – od 20.30 – 21.00.
 10. Na kartkach wspominkowych – rocznych zechciejmy wpisywać o której godzinie mają być czytane w niedziele i uroczystości.
 11. W myśl zarządzenia Kurii Diecezjalnej parafie, które nie budują u siebie obiektów sakralnych pomagają tym, które budują i same nie podołają temu przedsięwzięciu. W związku z tym nasza parafia pomaga parafii w Gołkowicach. Za tydzień, w niedzielę 27 X, proboszcz z Gołkowic ks. Kazimierz Koszyk będzie głosił w naszej parafii kazania i będzie zbierał ofiary na tracę na budowę kościoła.
 12. Spowiedź św. przed Wszystkimi Świętymi będzie w naszej parafii w środę, 30 X, od godziny 16.00.

 

Refleksja z okazji Tygodnia Misyjnego: Na mocy sakramentu chrztu świętego każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za misyjne dzieło Kościoła, czyli głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie aż po krańce ziemi. „Skuteczność działania na polu misyjnym Kościoła zależy od świętości życia każdego chrześcijanina” (Encyklika Jana Pawła II, Redemptoris missio, 77). Jesteśmy zatem wezwani do troski o osobistą relację z Chrystusem, a następnie do dawania o Nim świadectwa. „Udział w misji powszechnej […] jest oznaką dojrzałości wiary i życia chrześcijańskiego, które przynosi owoce. W ten sposób wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę o tych, którzy są daleko, jak też o tych, którzy są blisko: modli się za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem ich działalność” (Redemptoris missio, 77). Misje możemy wspomagać przede wszystkim duchowo, poprzez modlitwę, ofiarę i świadectwo życia chrześcijańskiego. „Modlitwa winna towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby głoszenie Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej. Święty Paweł w swych Listach często prosił wiernych o modlitwę, aby mógł ufnie i śmiało głosić Ewangelię. Z modlitwą trzeba łączyć ofiarę. Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego Bogu z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa, który wzywa członków swego Ciała Mistycznego do współudziału w swych udrękach; do dopełniania ich braków we własnym ciele (por. Kol 1, 24). Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą” (Redemptoris missio, 78). Powinniśmy również troszczyć się o powołania misyjne, aby nie brakowało tych, którzy głoszą Ewangelię (por. Redemptoris missio, 79).

 

Prośmy dobrego Boga o błogosławieństwo na nowy tydzień. Po Mszy św. zapraszamy dzieci na indywidualne błogosławieństwo.

Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone