OGŁOSZENIA PARAFIANE NA XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  11 XI 2018 R.

100 – ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – NARODOWE ŚWIĘTO

 

 1. Dzisiaj przypada 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny. Po Prymarii będzie zmiana tajemnic różańcowych. Oprawę muzyczną Mszy św. o godz. 11.00 przygotowują młode małżeństwa z naszej parafii, którym serdecznie dziękujemy. Ofiary na tacę są przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii. Dzisiaj obchodzimy także Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. Głównym organizatorem Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, którego podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi w świecie, niesienie pomocy dla uchodźców i prześladowanych chrześcijan zapewniając im pomoc materialną i duszpasterską, a także wspieranie nowej ewangelizacji i udzielanie duchowej siły kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary. Od 2011 roku, decyzją papieża Benedykta XVI, Pomoc Kościołowi w Potrzebie stała się niezależną Fundacją Papieską, posiadającą osobowość prawną Państwa Watykańskiego, a swoje oddziały w dwudziestu dwóch krajach.
 2. Przez cały listopad – wypominki połączone z różańcem będą w dni powszednie o godz. 17.30,  w niedziele o 16.30.
 1. Katecheza dla dzieci z klas III szkoły podstawowej przygotowująca do I Komunii św. będzie – w środę, 14 XI o godzinie 19, zaś w niedzielę, 18 XI na Mszy św. o godz. 11.00 otrzymają książeczki do modlitwy.
 2. W piątek o godzinie 17.00 będzie spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej.
 3. Próba śpiewu psalmów będzie w sobotę, o godz. 9.00 na plebanii. O 9.30 będzie zebranie ministrantów.
 4. Serdecznie dziękujemy za ofiary na cele inwestycyjne wpłacane na konto parafialne i składane w kopertach.
 5. W liturgii bieżącego tygodnia wspominamy: w poniedziałek – św. Jozafata bpa i męcz.; we wtorek – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, męcz.; w czwartek – św. Alberta Wielkiego, bpa i dra Kośc.; piątek – Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik św. Piotra i Pawła Apostołów, św. Małgorzaty Szkockiej i św. Gertrudy, dziew.; w sobotę – św. Elżbiety Węg., zak.
 6. W czwartek od 21.00 – 22.00 będzie ADORACJA W CISZY.
 7. Grupę synodalną zapraszamy na spotkanie w piątek po Mszy św.
 8. Sołtys Zbylitowskiej Góry będzie zbierał 4 ratę podatku gruntowego i od nieruchomości: 13 XI, 14 XI i 15 XI w godz. od 16.00-20.00.
 9. Biblioteka Parafialna jest czynna w niedziele – między Mszami św. w godzinach od 10.00 do 11.00; w środy przed i po Nowennie – w godzinach 17.30 – 19.30, a także w czwartki przed adoracją w ciszy – od 20.30 – 21.00.

 

Prośmy dobrego Boga o błogosławieństwo na nowy tydzień. Po Mszy św. zapraszamy dzieci na indywidualne błogosławieństwo.

 

W swojej postawie życiowej człowiek nieustannie dokonuje wyboru pomiędzy mądrością tego świata a mądrością mającą swe źródło w Ewangelii. Postawa, którą reprezentują uczeni w Piśmie charakteryzuje się pychą, chciwością, próżnością, egoizmem, szukaniem poklasku. Postawa ta jest „antyludzka”, gdyż w efekcie prowadzi do dzielenia ludzi na lepszych i gorszych oraz lekceważenia praw Bożych i ludzkich. Przykrywanie tej postawy maską pobożności potęguje jeszcze bardziej hipokryzję i „duchowa schizofrenię”. Ci, którzy mają być nauczycielami przez swoją postawę dają antyświadectwo Prawdzie, Miłości i Mądrości. Widać tu wyraźnie, że nie nominalne tytuły, prestiż społeczny, dostatek materialny stają się kryterium trwania w prawdziwej mądrości. Decyduje o tym konkretna postawa całkowitego zawierzenia i ofiarowania siebie Bogu. Przykładem takiej postawy jest uboga wdowa, która oddaje wszystko co posiada. Prawdziwa mądrość polega na pokorze i na wrażliwości na Boga i bliźniego. W postawie tej człowiek w swej „wyobraźni miłosierdzia” dostrzega rzeczywistość w optyce Bożej. Mocą swej wiary przezwycięża pozorne paradoksy i „ludzkie sprzeczności”, aby chcieć tego, czego chce Bóg. Postawa prawdziwej mądrości ewangelicznej prowadzi do Miłości (gr. Agape). Tylko w przestrzeni Agape człowiek może być prawdziwie szczęśliwy odczuwając radość, wolność i pełne oddanie siebie w darze Bogu i bliźnim. Ludzka miłość jawi się jako tęsknota za szczęściem, wiecznością i prawdą. Francuski filozof Gabriel Marcel sformułował słuszne stwierdzenie, że miłość to sprzeciw wobec śmierci. Powiedzieć drugiemu człowiekowi „kocham cię”, to jakby powiedzieć: nie zgadzam się na twoją śmierć, protestuję przeciw śmierci. Jest faktem, że ludzka miłość zawsze chce być wieczną miłością. Z ludzkiego punktu widzenia miłość jest rzeczywistością, której stale wyglądamy i ku której nieustannie dążymy. Pięknie wyraża to Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est: „Historia polega na fakcie, że człowiek żyjąc w wierności jedynemu Bogu, doświadcza siebie samego jako kochanego przez Boga i odkrywa radość w prawdzie, w sprawiedliwości – radość w Bogu, która staje się jego istotnym szczęściem” (punkt 9).  Pozbawić człowieka miłości oznacza więc pozbawić go wszelkiego sensu i odciąć go od źródeł prawdziwego życia. Miłość w swoim otwarciu na prawdę jest także wymagająca. Miłość pobłażliwa na kłamstwo nie jest prawdziwą miłością. Wiele tekstów biblijnych podkreślających „gniew Boży” mocno wyraża tę myśl, że miłość Boża nie aprobuje wszelkiego zła przeciwstawiając się mu z całą stanowczością. Surowy sąd Jezusa wobec „rozdwojonej postawy” uczonych w Piśmie może wskazywać jak bardzo Bogu zależy na tym, aby człowiek w swoim życiu realizował prawdziwą Mądrość doświadczając Miłości. W tym świetle ubogą wdowę, którą pokazuje nam Chrystus można uważać za Profesorkę Mądrości ewangelicznej. Zasiada ona na katedrze wiary, pokory, ufności, całkowitego ofiarowania w miłości, aby pokazać całemu światu, w jaki sposób wkraczać na drogę prawdziwej Mądrości. Z wyboru drogi Mądrości rezygnować nie można. Wybierajmy Mądrość, która swoje korzenie ma w Ewangelii. (Z lectio Divina).

Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone