NASI KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE

Ks. mgr Janusz Halik

Ks. mgr Janusz Halik
Wyświęcony na kapłana 1 czerwca 1975 roku przez księdza biskupa Jerzego Ablewicza. Od 1 września 2012 roku Proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Poprzednio przez 14 lat pełnił funkcje proboszczowską w Szarwarku. Kapelan DPS przy ulicy Czarna Droga. Dekanalny Asystent Akcji Katolickiej.

Ks. mgr Zbigniew GuzyKs. mgr Zbigniew Guzy 
Od 17 stycznia 2010 roku Proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Ponadto Ks. mgr Zbigniew Guzy pełni funkcje:
  • Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Uzależnień przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
  • Terapeuty ośrodka leczenia uzależnień i współuzależnienia w Tarnowie
  • Katechety Zespołu Szkół Niepublicznych
  • Kapelana DPS przy ul. Czarna Droga

Ks. mgr Stanisław Midura

Śp. Ks. prałat mgr Stanisław Midura Ur. 12.10.1949 r. w Wadowicach Górnych. Po maturze w II LO w Mielcu w 1967 r. wstąpił do WSD w Tarnowie. W latach 1978 -1970 służba wojskowa w Bartoszycach. Wyświęcony na kapłana 2.06.1974 r. w Tarnowie przez Ks. Biskupa Jerzego Ablewicza, absolwent WSD w Tarnowie i KUL-u (mgr teologii). Jako wikariusz pracował: w Bolesławiu (1974-1978), w Dębicy (1978-1981 – Parafia M. B. Anielskiej), w Gawłowie k/Bochni (1981-1983). Od 1983 r. pierwszy proboszcz w Siedliszowicach, gdzie wybudował kościół, plebanię z domem katechetycznym – z całym uposażeniem. Od 1.09.1993 r. trzeci proboszcz Parafii św. St. Kostki w Tarnowie. Pełnił funkcję Dekanalnego Asystenta Akcji Katolickiej. Był katechetą w Sz. P. nr 17 i kapelanem DPS przy ul Czarna Droga. W 2009 roku obdarzony został godnością Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Zmarł 15.12.2009r. Spoczął na cmentarzu w Tarnowie Mościcach.

Ks. mgr lic. Antoni MikrutKs. mgr lic. Antoni Mikrut
ur. 15.12.1948 r. w Ołpinach. Matura w LO w Tuchowie 1966 r. Święcenia: 28.05.1972 r. przez bpa J. Ablewicza. Parafie: wikariusz w parafii MB Bolesnej w Limanowej (1972-1975), studia z teologii moralnej na KUL-u (1975-1980); praca w Kurii Diecezjalnej – zastępca dyrektora Wydziału Charytatywnego (1980-1982); wikariusz w parafii św. Józefa w Tarnowie (1982-1984). Drugi proboszcz w parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie 1984-1993); dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej (od 1993). Kapelan Jego Świątobliwości, kanonik honorowy nowosądeckiej kapituły kolegiackiej.

Śp. Ks. Stanisław KędrońŚp. Ks. Stanisław Kędroń
Urodził się 23.09.1936 r. w Olszanie (parafia Czarny Potok). Maturę zdał dopiero w 1959 z powodu trudności czynionych przez władze szkolne PRL. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa K.Pękali 26.06.1960 r. Od 20.07.1960 r. był wikariuszem w Piwnicznej, 4.05.1961 r. został skierowany na studia humanistyczne na KUL, jednak choroba nie pozwoliła mu na ich podjęcie. 4.02.1963 r. został wikariuszem w Zbylitowskiej Górze i kapelanem Sióstr Sacre Coeur. Od 28.12.1972 r. został wikariuszem eksponowanym, a 15.12.1980 r. został tu pierwszym proboszczem parafii erygowanej pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie i inicjatorem nowej parafii w Koszycach W. Zmarł 1.05.1984r. Spoczął na cmentarzu w Zbylitowskiej Górze. Odznaczony Ec 15.12.1970 r.

Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone