NASI KSIĘŻA WIKARIUSZE

ksi15

Ks. mgr Sławomir Głodzik

Ur. 26.09.1973 r. w Mielcu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Wiktora Skworca 26.05.2001r w Tarnowie. Jako wikariusz pracował od 2001 do 2004 roku w parafii pw. Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim, a od 2004 do 2010 roku w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach k. Nowego Sącza. Od 1 września 2010 roku pracuje w naszej parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie.

Ks. mgr Rafał Zborowski

Ks. mgr Rafał Zborowski

Ur. 12.10.1977 r. w Limanowej. Święcenia przyjął 24.05.2003 r. z rąk ks. bp. Wiktora Skworca. Placówki: parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach (2003-2006), od 2006 roku w parafii św. St. Kostki w Tarnowie.

Ks. mgr Daniel Pietryka

Ks. mgr Daniel Pietryka

Ur. 21.05.1967 r. w Mielcu. Po maturze w Tech.E. w Mielcu w roku 1987, wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia 29.05.1993 r. przez bp J.Życińskiego. Wikariusz: Łącko (1993-1995), Nawojowa (1995-1999). Od 1999 r. w Parafii Św. St.Kostki. Katecheta ZSAiS w Tarnowie oraz Moderator Domowego Kościoła Rejonu Tarnów-Zachód.

Ks. mgr Marek Rudziński

Ks. mgr Marek Rudziński

Ur. 24.03.1960r. w Radłowie. Święcenia 26.05.1985r. Placówki: Straszęcin, Mielec św.Mateusza, Tylicz, Dębica Mił.B. Podegrodzie, Tarnów św. St.Kostkl 1997 1999, Tarnów NSPJ 1999 2000, Nowy Sącz M.Bożej Niepokalanej 2000 -2004, aktualnie od 2004 r. proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Siedliskach Tuchowskich.

 


Ks. mgr lic. Ryszard Podstołowicz

Ks. mgr lic. Ryszard Podstołowicz

Ur. 03.04.1965 r. w Bieczu, Święcenia 02.06.1990 r. w Tarnowie. Pracował: Dębica – św. Jadwigi (1990-1995); Tarnów Parafia św. St. Kostki -1995-1997; Nowy Sącz Parafia św. Małgorzaty – od 1997; senior kolegium księży wikariuszy.

 


Ks. mgr Mariusz Maziarka

Ks. mgr Mariusz Maziarka

Ur. 3.05.1968 r. w Jaśle.Wyświęcony w 28.05.1994 r. przez Bpa Józefa Życińskiego. Placówki: 1994-1995 Św. Stanisława Kostki w Tarnowie, 1995-1998 Św. Jadwigi w Dębicy. Od 2000 r. misjonarz w Peru.

 


Ks. dr Adam Nita

Ks. dr Adam Nita

Ur. 26.12.1965 r. w Rzeszowie, pochodzący z parafii Klęczany (obecnie diec.rzesz). Święcenia przyjął 25 maja 1991 r. przez bpa Józefa Życińskiego. 1991-1994 par. św. St.Kostki w Tarnowie. Od 1994-1998 studia doktoranckie z prawa kanonicznego na Univwersidad de Navarra (Pamplona w Hiszpanii); od października 1998 r. notariusz Kurii, następnie wicekanclerz a od 19 marca 2004 r. kanclerz, ponadto sędzia Sądu Biskupiego oraz redaktor Currendy – pisma urzędowego Diecezji Tarnowskiej.

 


Ks. mgr Jacek Daniel

Ks. mgr Jacek Daniel

ur. 17.08.1963 r. w Dębicy. Wyświęcony: 12.06.1988 r. przez Abpa Jerzego Ablewicza. Placówki duszpasterskie: 1988-1991 – św.St Kostki w Tarnowie, 1991-1994 – Matki Bożej N.Pomocy w Mielcu 1994-1999, św.Katarzyny w Grybowie, od 1999- Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, katecheta w ZSE w Dębicy pełni funkcję dek.duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie Dębica-Zachód.

 


Ks. dr Marian Zając

Ks. dr Marian Zając

Ur. 15.08.1959 r. w N.Sączu. Po maturze w l LO w roku 1979 wstąpił do WSD w Tarnowie. Dnia 26.05.1985 r. świecenia. W latach 1985-1988 pracował jako wikariusz i katecheta w Tarnowie św. St.Kostki. Następnie do 1992 r. w N.Sączu. W 1992 r został skierowany na KUL. Studia o specjalizacji katechetycznej zakończył dnia 16.06.1996 r. Doktorat na KUL 24.06.1996 r. Od 10.1996 r. podjął pracę w WSD w Tarnowie i został referentem w Wydz. Katech. Kurii, następnie wizytator nauki religii (1996-2000). Duszp. nauczycieli i wychowawców oraz asystentem diec. KSW. Od 1.10.2000 r. pracuje na KUL-u i prowadzi zajęcia z katechetyki WSD w Tarnowie. Jest rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych i członkiem Komisji Szkolnej Episkopatu Polski ds. Wychowania.

 


Ks. dr Jan Mikulski

Ks. dr Jan Mikulski

Ur. 18.07.1955 r w Bochni. Po maturze w LO w Bochni w 1974 r. wstąpił do WSD w Tarnowie, ale zaraz w listopadzie poszedł jako kleryk do wojska na dwa lata. Seminarium kontynuował od 1976 r. – po wojsku i w 1982 r. przyjął świecenia kapłańskie. Pierwsza parafia – św. St. Kostki w Tarnowie do 1985 r. Potem 8 lat w par. NSPJ w Tarnowie do 1993 r. Od początku kapłaństwa zajmował się Ruchem Światło-Życie w diecezji, a od 1991 r. oficjalnie jako Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie do r. 2001. W latach 1994-1998 był proboszczem w Wili Przemykowskiej a w latach 1998-2002 był proboszczem w par. św. Maksymiliana w Tarnowie. Od 2001 r. pełni posługę Moderatora Krajowego Domowego K-ła Ruchu Światło-Życie.

 


Śp. Ks. mgr Marek Bacia

Śp. Ks. mgr Marek Bacia

Urodził się 3.05.1955 r. w N.Sączu. Pochodził z paraf ii Kamionka Wielka. Po maturze wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia 25.05.1980 r. z rąk bpa J.Ablewicza. Placówki: Tarnów-św.St.Kostki, Bochnia św.Mikołaja, Ropczyce, Rzeszów – Chrystusa Króla i od 1993 r. w Krynicy Zdroju Wniebowzięcia NMP. Odznaczony tytułem Ec. Zmarł w dniu 9.05.2005r. spoczął na cmentarzu w Kamionce Wielkiej.

 


Ks. dr hab. Antoni Żurek

Ks. dr hab. Antoni Żurek

Ur. 17.04.1953 r. w Przyborowie, parafia Szczepanów. Po maturze w 1972 roku wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia w 1978 r. Placówka w Tarnowie – św. St.Kostki. Studia w Rzymie 1980 -1985, gdzie uzyskał doktorat. Potem placówka w Bochni – św. Mikołaja. Od 1988 – 1997 wykładowca i prefekt w WSD w Tarnowie. W 1998 roku habilitacja. Obecnie dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Tarnowie i wykładowca.

 


Ks. Jan Pikul

Ks. Jan Pikul

Ur. 28.08.1952 r. w Gorlicach. Wyświecony w 1977 r. przez Bpa Jerzego Ablewicza. Wikariusz naszej parafii w latach 1977 – 1978. Obecnie proboszcz Parafii Borek Wielki k/Sędziszowa (diec. rzeszowska) od 2003 r.

 


Ks. Zdzisław Podstawa

Ks. Zdzisław Podstawa

Ur. 16.12.1937 r. w Tarnowie. Po maturze w 1956 r. wstąpił do WSD w Tarnowie. Dnia 24.06.1962r. świecenia z rąk ks.bpa J.Ablewicza. Mszę św. prymicyjną odprawił w rodzinnej Parafii IMajśw. Serca P.J. w Tarnowie. Placówki: od 1.08.1962r. Tegoborza, od 1973-1977r. Tarnów St.Kostki. W 1977r. zamianowany proboszczem w Stróżach k.Grybowa. Z powodu choroby nie objął placówki. Po pobycie w szpitalu skierowany jako wikariusza do Żabna, gdzie po śmierci proboszcza Ks.Kazimierza Jarosza zamianowany 25.04.1979r. proboszczem. Od 2001 r. jest dziekanem dekanatu Żabno.

 


Ks. mgr Tadeusz Rolka

Ks. mgr Tadeusz Rolka

Ur. 21.10.1944. Wyświęcony w 1971 r. przez bpa J.Ablewicza. Wikariusz naszej parafii w latach 1972-1973. Obecnie proboszcz Parafii Nowa Wieś k/Krynicy od r. 1992.

 

Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone