NASI KSIĘŻA RODACY

Ks. mgr Waldemar Jachymczak

Ks. mgr Waldemar Jachymczak

Ur. 27.09.1980 r. w Tarnowie. Po maturze w Liceum Handlowym w Tarnowie-Mościcach w r. 1999 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dnia 21.05.2005 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Wiktora Skworca a 22.05.2005 r. odprawił Mszę Św. Prymicyjną w naszym kościele parafialnym.

 


Ks. mgr Paweł Rycyk

Ks. mgr Paweł Rycyk

Ur. 6.04.1966 r. w Tarnowie. Po maturze w l LO w Tarnowie podjął naukę w Policealnym Studium w Tarnowie-Mościcach. Po jego ukończeniu wstąpił do Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. W roku 1994 przyjął święcenia kapłańskie z rąk Bpa Tadeusza Gocłowskiego. Pierwszą placówką była Iłowa k/Zagania, potem pracował w Krakowie a obecnie znów w Iłowej, gdzie pełni funkcję dyrektora Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla młodzieży.

 


Ks. mgr Mariusz Jachymczak

Ks. mgr Mariusz Jachymczak

Ur. 15.08.1970 r. w Tarnowie. Po maturze w IV LO w Tarnowie w r. 1989 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wyświęcony przez ks. Bpa Józefa Życińskiego dnia 3.06.1995 r. Placówki: 1995 1998 Dębno, 1998 2002 Limanowa św. Stanisława Kostki. Od 2002 r. pracuje w parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

 


Ks. mgr Jerzy Ptak

Ks. mgr Jerzy Ptak

Urodzony 30 września 1954 r. w Tarnowie. Po zdaniu egzaminu maturalnego w IV LO w 1973 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia te zostały przerwane przez władze państwowe, które 27 października 1973 r. powołały go do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w Brzegu n/Odrą. Po ukończeniu służby wojskowej powrócił do Tarnowa, by kontynuować przerwane studia filozoficzno-teologiczne. 31 maja 1981 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz i katecheta szkół podstawowych pracował w parafii św. Jakuba w Brzesku (1981 1986), potem w parafii św. Stanisława, biskupa i męczennika w Brzeźnicy k/Bochni (1986 1994), a następnie w parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie – Krzyżu (1994 1995). Od 27.08.1995 r. jest proboszczem w parafii św. Marka Ewangelisty w Mielcu Rzochowie, gdzie w latach 1995 – 2003 prowadził budowę kościoła parafialnego. W dekanacie Mielec – Południe pełni funkcje: wicedziekana i dekanalnego wizytatora nauki religii w szkołach gimnazjalnych i podstawowych.

NASZ BRAT I SIOSTRY RODACZKI

Brał mgr Zbigniew Gawron

Brał mgr Zbigniew Gawron

Ur. 14.10.1965 r. w Tarnowie. Po maturze w l LO ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1991 r. wstąpił do Towarzystwa Św. Pawła Apostoła (Pauliści). Po ślubach wieczystych przez 3 lata studiował teologię na KUL-u a następnie przez 2 lata dziennikarstwo w Rzymie. Obecnie pracuje w Częstochowie w Wydawnictwie Edycji Św. Pawła.

 


S. Dorota Wnękowic

S. Dorota Wnękowicz

Ur. 25.11.1966 r. w Tarnowie. W 2002 roku wstąpiła do klauzurowego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Bosych w Tarnowie. Obecnie przebywa w domu zakonnym w Zakopanem.

 


S. Kinga Kasperek

S. Kinga Kasperek

Ur. 31.10.1974 r. w Tarnowie. Po Liceum Ekonomicznym i Prywatnej Szkole Menedżerskiej w Tarnowie w 1994 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Placówki: Poznań, Białoruś. Obecnie pracuje na placówce w Niemczech.

 


S. Judyta Elżbieta Ligięza

S. Judyta Elżbieta Ligięza

Ur. 31.01.1964 r. w Tarnowie. Po Liceum Ekonomicznym w 1983 r. wstąpiła do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Śluby wieczyste w 1994 r. Placówki: Racibórz, Laskowice pomorskie, Bydgoszcz, Irlandia, Etiopia, Filipiny. Obecnie pracuje na placówce w Etiopii.

 


S. Maria Kloch

S. Maria Kloch

Ur. 1.04.1963 r. w Tarnowie. Po Liceum Ekonomicznym w 1982 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa (SC). Placówki: Niwka k/Sosnowca, Warszawa, Gdynia. Obecnie pracuje na placówce w Pobiedziskach k/Poznania.

 


S. Bożena Sołtys

S. Bożena Sołtys

Ur. 13.08.1953 r. w Koszycach Wielkich. Wstąpiła do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego w 1974 roku. Śluby wieczyste 8.12.1983 r. w Raciborzu. Pracuje w szpitalu w Austrii.

 

Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone