Kontakt

Parafia św. Stanisława Kostki

ul. Pszenna 3a

33-101 Tarnów

tel.: 014-626-75-33

swstkostka@tarnow.opoka.org.pl

Konto Parafii św. Stanisława Kostki:

PEKAO S.A. Tarnów

87 1240 1910 11110000 0898 4324

Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone